Rekisteriseloste

Laatimispäivä 1.7.2009 / Päivitetty 1.5.2018

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Pernod Ricard Finland Oy

Fabianinkatu 8
00130 Helsinki

Y-tunnus 1514587-8

puh. 0207 212 200
fax 0207 212 229

info@pernod-ricard-finland.com

2. Rekisterinpitäjän edustajan identiteetti ja yhteystiedot

Teija Kohijoki, Junior Partner Manager

Fabianinkatu 8
00130 Helsinki
teija.kohijoki@pernod-ricard.com

3. Rekisterin nimi

Juomavinkki asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Pernod Ricard Finland Oy:n rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Pernod Ricard Finland Oy:n tuote- ja yritysviestintään.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa rekisteröidystä seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Yritys
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään niiden henkilöiden tiedot, jotka ovat itse antaneet suostumuksensa Pernod Ricard Finland Oy:n järjestämiin kilpailuihin, kyselyihin tms. osallistuessaan. Rekisteriin voi myös itse rekisteröityä Pernod Ricard Finland Oy:n internetsivustolla tai messuosastolla tai muussa tapahtumassa.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pernod Ricard Finland Oy käyttää tietojenkäsittelijöitä joiden toimesta tietoja voidaan tallentaa myös EU:n ja ETAN ulkopuolelle. Tietojenkäsittelijöiden toiminta on varmistettu että ne noudattavat toiminnassaan EU:n Tietosuoja-asetusta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Juomavinkki asiakasrekisterin tiedot on talletettu järjestelmään, jonne pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu myös palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tilaa uutiskirje

Tilaa Juomavinkin uutiskirje!